COVID-19 - MESURES GENERALS

Els detallem les mesures d'higiene, desinfecció i ús de les diferents instal·lacions de càmping per tal de

protegir la seguretat i la salut dels nostres clients enfront la Covid-19.

Es limitarà el contacte directe i serà d'obligat compliment la distància de seguretat de 1,5 metres entre persones

a les zones d'ús comú i, si no, l'ús de mascareta.

 

Mesures adoptades a la Recepció

 

• Es compliran estrictament els protocols de seguretat establerts pel Govern. S'informarà amb cartells de

les mesures aplicades, el procediment a seguir i de l'aforament.

• Es limitarà l'entrada a recepció i es mantindrà la distància de seguretat interpersonal de 1,5 metres. L'ús de mascareta és obligatori.

• El check-in / check-out ho farà una sola persona.

• Es facilitarà al check-in online perquè la seva estada a recepció sigui la mínima.

• Es limitarà el contacte directe mitjançant mampares protectores i l'equip l'atendrà sempre amb mascareta.

• Es netejaran i es desinfectaran les superfícies externes després de l'atenció de cada client.

• El client tindrà  gel desinfectant a la seva disposició.

• Les claus dels allotjaments es desinfectaran abans de lliurar-les i la seva recollida a recepció, i ho farà una

sola persona.

• El pagament es realitzarà preferiblement amb targeta. 

• Prioritzar el contacte telefònic perquè el client eviti desplaçar-se a recepció, posant a disposició el client un

número de telèfon, que permeti contactar amb el personal en horari d'atenció a client.

 

Mesures adoptades en els Blocs de serveis

 

• Es compliran estrictament els protocols de seguretat establerts pel Govern. S'informarà amb cartells de

les mesures aplicades, el procediment a seguir i de l'aforament.

• Es mantindrà la distància de seguretat interpersonal de 1,5 metres. Serà obligatori l'ús de mascareta quan

no es pugui garantir el distanciament.

• S'han instal·lat més dosificadors de sabó i tovalloles d'un sol ús en tots els blocs de serveis.

• S'incrementarà la freqüència de neteja d'acord amb la legislació vigent.

• La neteja i desinfecció es realitzarà amb productes desinfectants virucides certificats i autoritzats pel

Ministeri de Sanitat.

• Es realitzarà una neteja específica d'aquells elements manipulables i d'elevat contacte com aixetes,

nterruptors, passamans, dutxes, portes i manetes, etc.

 

Mesures adoptades en els allotjaments

 

• Els allotjaments es netejaran i desinfectaran després de cada estada amb virucides certificats i autoritzats

pel Ministeri de Sanitat.

• Es realitzarà una neteja específica d'aquells elements manipulables i d'elevat contacte com aixetes,

interruptors, passamans, dutxes, mobles, electrodomèstics, portes i manetes, etc.

• Es rentaran els tèxtils a altes temperatures. Les mantes, s'entregaran a petició. Es recomana als clients

portin la seva roba de llit (llençols) i tovalloles. Els allotjaments disposen de cobrellit i protector de matalàs.

• Els comandaments a distància estaran protegits amb una bossa.

• Les claus seran desinfectades al lliurament i recollida.

• A causa d'aquests protocols de neteja especifica l'horari de sortida serà fins a les 10h. i el d'entrada a

partir de les 17h.

 

Mesures adoptades en les parcel·les

 

• Es mantindrà la distància de seguretat interpersonal de 1,5 metres. Serà obligatori l'ús de mascareta

quan no es pugui garantir aquest distanciament.

• A causa del Covid19 aquest any recomanem la reserva prèvia de parcel·la per poder programar la millor

rotació.

• Les parcel·les s'assignaran en funció de l'aforament en cada moment.

 

Mesures adoptades a les zones comunes

• Es compliran estrictament els protocols de seguretat establerts pel Govern. S'informarà amb cartells

de les mesures aplicades, el procediment a seguir i de l'aforament.

• Es mantindrà la distància de seguretat interpersonal de 1,5 metres. Serà obligatori l'ús de mascareta quan

no es pugui garantir aquest distanciament.

• S'incrementarà la freqüència de neteja d'acord amb la legislació vigent.

• La neteja i desinfecció es realitzarà amb productes desinfectants virucides certificats i autoritzats pel Ministeri

de Sanitat.

• Es realitzarà una neteja específica d'aquells elements manipulables i d'elevat contacte com aixetes,

interruptors, passamans, dutxes, portes i manetes, etc.

• Durant la Fase 1 queda prohibida la utilització de fonts. Durant la resta de Fases, queda prohibida la seva utilització per a beure directament. Caldrà desinfectar-se les mans abans i després de cada ús.

• Alguns serveis poden romandre tancats temporalment en funció de la legislació vigent.

 

Mesures adoptades a la Botiga

 

• Es compliran estrictament els protocols de seguretat establerts pel Govern. S'informarà amb cartells de

les mesures aplicades, el procediment a seguir i de l'aforament.

• Es mantindrà la distància de seguretat interpersonal de 1,5 metres. Serà obligatori l'ús de mascareta quan

no es pugui garantir aquest distanciament.

• Es facilitarà gel desinfectant a l'entrada.

• S'incrementarà la freqüència de neteja d'acord amb la legislació vigent.

• La neteja i desinfecció es realitzarà amb productes desinfectants virucides certificats i autoritzats pel Ministeri

de Sanitat.

• Es realitzarà una neteja específica d'aquells elements manipulables i d'elevat contacte com portes i manetes, prestatgeries, etc.

• Es vendran productes alimentaris bàsics envasats i pa per encàrrec.

 

Mesures adoptades a la Piscina

 

• Es compliran estrictament els protocols de seguretat establerts pel Govern. S'informarà amb cartellera

de les mesures aplicades, el procediment a seguir i aforaments.

• Es mantindrà la distància de seguretat interpersonal de 1,5 metres.

• Si és necessari, l'establiment es guarda el dret de controlar l'aforament mitjançant torns i sota reserva

prèvia.

• S'incrementarà la freqüència de neteja d'acord amb la legislació vigent.

• La neteja i desinfecció es realitzarà amb productes desinfectants virucides certificats i autoritzats pel Ministeri 

de Sanitat.

• Es realitzarà una neteja específica d'aquells elements manipulables i d'elevat contacte com portes i manetes, baranes, escales, etc.

• Es realitzarà una depuració física i química necessària per obtenir una qualitat de l'aigua del vas  

tècnic-sanitària adequada d'acord amb la normativa legal vigent.

 

Mesures adoptades al Bar

 

• Es compliran estrictament els protocols de seguretat establerts pel Govern. S'informarà amb cartells

de les mesures aplicades, el procediment a seguir i de l'aforament.

• L'ús de la barra de bar queda restringit a les exigències de govern en cada fase.

• Es mantindrà la distància de seguretat interpersonal de 1,5 metres.

• El client disposarà de gel desinfectant.

• Els cambrers els atendran sempre amb mascareta.

• Després de cada servei es procedirà a netejar i desinfectar les superfícies utilitzades (taules, cadires,

barra, etc.)

• S'incrementarà la freqüència de neteja d'acord amb la legislació vigent.

• La neteja i desinfecció es realitzarà amb productes desinfectants virucides certificats i autoritzats pel

Ministeri de Sanitat.

• Es realitzarà una neteja específica d'aquells elements manipulables i d'elevat contacte com portes i

manetes, piques, aixetes, etc.

• Se suprimeix el servei de restauració; aquesta temporada el servei de cuina estarà tancat.

• Es serviran esmorzars i productes envasats.

• Es serviran les consumicions bàsiques.

 

Telèfons de contacte

• Telèfon d'atenció ciutadana per al coronavirus a Catalunya: 061/112

• Telèfon CAP de Bossòst: 973 64 82 11

• Telèfon Espitau Vielha: 973 64 00 04